AMTT 2017 @Bangkok

งานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 (AMTT 2017)
วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมือทองธานี กรุงเทพฯ
Visitors: 70,761