Thailand LA Forum 2015 @IMPACT

Thailand LA Forum 2015 "LA ไทย มุ่งให้ไกลไปให้ถึง" Thai LA-Onwards to Afar Targets 

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 

Visitors: 70,761