ร่วมงานกับเรา

บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด
ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจากหลายประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้.-


ผู้แทนฝ่ายขาย (Sales Representative) เขตกรุงเทพฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 - มีพาหนะ(รถยนต์)เป็นของตัวเอง และสามารถขับรถยนต์ได้
 - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้แทนฝ่ายขาย (Sales Representative) เขตภาคกลาง-ภาคตะวันตก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 - มีพาหนะ(รถยนต์)เป็นของตัวเอง และสามารถขับรถยนต์ได้
 - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Product Specialist
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท เทคนิคการแพทย์
- มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
- ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ได้ดี
- มนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- มีพาหนะ(รถยนต์)เป็นของตัวเอง และสามารถขับรถยนต์ได้


ช่างเครื่องมือแพทย์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปวส.สาขาอิเล็คทรอนิคส์
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- มีพาหนะ(รถยนต์)เป็นของตัวเอง และสามารถขับรถยนต์ได้
- มนุษย์สัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ซ่อมเครื่องมือแพทย์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Sales Admin
รายละเอียดของงาน : จัดการงานด้านเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร รวมทั้งดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย หรือหญิง อายุ 23-35 ปี บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความกระตือรือร้น มีความคล่องตัวในการทำงาน รับผิดชอบงานได้ดี
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงานขับรถและผู้ช่วยคลังสินค้า
รายละเอียดของงาน : ขับรถส่งสินค้าประจำวัน แพ็คสินค้า ดูแลความเรียบร้อยภายในคลัง จัดเรียงสินค้า ตรวจรับสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตรวจเช็คสต็อกสินค้าคงคลังให้ถูกต้องเสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการสมัครงานดังนี้ :
1. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาใบรับรองการศึกษา  Transcript หรือสำเนา ใบปริญญาบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร  (ถ้ามี)
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
7. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)

 

สนใจติดต่อ : โทร.02-7477-009, 089-430-1494, 086-780-4422  หรืออีเมล์  wanwisa@doublesdiagnostics.com

Visitors: 74,129